گنجور

 
اوحدی

آب ار چه به هر گوشه کند جنبش و رای

بر صحن سرایت به سر آمد، نه به پای

چندان که به گرد خویش بر میگردد

از بزم تو خوب تر نمی‌بیند جای

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode