گنجور

 
اوحدی

ای لاف زنان را همه بویی ز تو نه

حاصل به جز از گفتی و گویی ز تو نه

در هر مویی نشانه‌ای هست از تو

آنگاه نشان به هیچ رویی ز تو نه

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode