گنجور

 
عرفی شیرازی
 

نخورم زخم در آن کوچه که مرهم باشد

نشوم کشته در آن شهر که ماتم باشد

خجل آن کشته که چون تیغ کشد غمزهٔ دوست

احتیاجش به دم عیسی مریم باشد

گفت و گوهای حکیمانه نیالاید عشق

واگذارید که این نکته مسلّم باشد

عقل را کرده ام از مغلطه خاموش، بلی

خرقهٔ بی ادبان است که ملزم باشد

عرفی از گریه نیاساید توفان، برخیز

جم و کی نیست که او را غم عالم باشد

حاشیه‌ها

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

پیرایه یغمایی در ‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۰، ساعت ۰۰:۲۴ نوشته:

نادرست:
عقل را کرده ام از مغلطه خاموش، بلی
خرقهٔ بی ادبان است که ملزم باشد
درست :
عقل را کرده ام از مغلطه خاموش، بلی
صرفه ی بی ادب آن است که ملزم باشد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
پیرایه یغمایی در ‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۰، ساعت ۰۰:۲۶ نوشته:

نادرست:
عرفی از گریه نیاساید توفان، برخیز
جم و کی نیست که او را غم عالم باشد
درست:
عرفی از گریه نیاساید و توفان برخاست
جم و کی نیست که او را غم عالم باشد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
پیرایه یغمایی در ‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۰، ساعت ۰۰:۲۷ نوشته:

یک بیت از این غزل (بیت ماقبل آخر) نوشته نشده که در اینجا ثبت و ضبط می شود:
نیم ِ جور تو به کس ندهم و اینم هوس است
ای خوش آن بخل که آرایش حاتم باشد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
رسته در ‫۹ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ساعت ۱۹:۱۵ نوشته:

متن غزل از روی نسخۀ انصاری:
نخورم زخم در آن کوچه که مرهم باشد
نشوم کشته در آن شهر که ماتم باشد
خجل آن کشته که چون تیغ کشد غمزهٔ دوست
احتیاجش به دم عیسی مریم باشد
گفت و گوهای حکیمانه نیالاید عشق
واگذارید که این نکته مسلّم باشد
عقل را کرده ام از مغلطه خاموش، بلی
صرفۀ بی ادب آن است که ملزم باشد
نیم جو درد به کس ندهم و این هم هنر است
ای خوش آن بخل که آرایش حاتم باشد
عرفی از گریه نیاساید و توفان برخاست
جم و کی نیست که او را غم عالم باشد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.