گنجور

 
نیر تبریزی

طاقتم نیست دلا بار غم هجران را

همره قافله کن روز وداعش جان را

قرص خور گر بخم زلف کشیدی چه عجب

اینچنین گوی بیایست چنین چوگان را

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode