گنجور

 
محتشم کاشانی

شماره ۱: ای مهر سپهر پادشاهی - در ظل تو ماه تا به ماهی

شماره ۲ - وله فی‌المثنوی: بحمدالله کز الطاف الهی - مزین شد دگر اورنگ شاهی

شماره ۳ - فی مرثیه امام حسین علیه‌السلام: به نال ای دل که دیگر ماتم آمد - بگری ای دیده ایام غم آمد

شماره ۴ - ایضا فی مدحه: بحمدالله که قیوم توانا - قدیم واجب التعظیم دانا

شماره ۵ - وله ایضا: درین گلزار کز تاثیر صحبت - مبدل میشود خواری به عزت

شماره ۶ - این چند بیت دیگر جهت نقش خلاصه خمسه‌ای که بخط میرمعزالدین مرقوم گردیده است گفته: حلی بندی که بی‌جنبیدن دست - عروسان را به قدرت حیله‌ها بست

شماره ۷ - این چند بیت بجهت تزویجی گفته که بحسب استعداد میان ایشان نبوده: درین دامگاه عجیب و غریب - که هر صید را بود دامی نصیب

شماره ۸ - این ابیات مثنوی حسب‌الحال گفته در عذر ارسال شعر به بزرگی که شعر می‌گفته: من آن اعرابیم اندر دل بر - که آنجا مرغ جان را سوختی پر

شماره ۹ - مثنوی در مرگ حیرتی شاعر: ای دل سخن از شه نجف کن - مداحی غیر برطرف کن

شماره ۱۰: ای بلند اختر سپهر وجود - وی گران گوهر خزانه جود

شماره ۱۱: سخن طی می‌کنم ناگاه در خواب - در آن بی‌گه که در جو خفته بود آب

شماره ۱۲: چه گویم نطقم آن قدرت ندارد - که اینجا کلک خود در جنبش آرد

sunny dark_mode