گنجور

 
میرداماد

آنجا که قضا غم از در وصل تو رفت

در ذات تو آسودگی دهر نهفت

چون رنج زمانه شد به بیماری جفت

صحت ز چه در بستر بیماری خفت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode