گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

سر سخن دوست نمی‌یارم گفت

در یست گرانبها نمی‌یارم سفت

ترسم که به خواب در بگویم بکسی

شبهاست کزین بیم نمی‌یارم خفت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode