گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
میبدی

۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی: براءة من الله و رسوله ...

۱ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: براءة من الله و رسوله. ...

۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: براءة من الله و رسوله. و ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و إن نکثوا أیمانهم از بس ...

۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و إن نکثوا أیمانهم ای نقضوا عهودهم التی بینهم و بین رسول الله ص قبل اجله.

۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و إن نکثوا أیمانهم من ...

۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا ای ...

۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا لا ...

۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا لا ...

۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا ای ...

۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا إن ...

۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا إن ...

۵ - النوبة الاولى: و هو الله تعالی ع: إلا تنصروه اگر یاری ...

۵ - النوبة الثانیة: قوله تعالی، إلا تنصروه. این در آیت پیش ...

۵ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: إلا تنصروه فقد نصره ...

۶ - النوبة الاولى: قوله تعالی: إن تصبک حسنة اگر بتو رسد ...

۶ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: إن تصبک حسنة تسؤهم ای ...

۶ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: إن تصبک حسنة تسؤهم. هر ...

۷ - النوبة الاولى: قوله تعالی: إنما الصدقات للفقراء ...

۷ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: إنما الصدقات یعنی مال الزکاة ...

۷ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: إنما الصدقات للفقراء... ...

۸ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و المؤمنون و المؤمنات ...

۸ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و المؤمنون و المؤمنات ...

۸ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و المؤمنون و المؤمنات ...

۹ - النوبة الاولى: قوله تعالی: الذین یلمزون ...

۹ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: الذین یلمزون ...

۹ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: الذین یلمزون ...

۱۰ - النوبة الاولى‏: قوله تعالی: و جاء المعذرون من ...

۱۰ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و جاء المعذرون من ...

۱۰ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و جاء المعذرون من ...

۱۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و السابقون الأولون و ...

۱۱ - لا یزال بنیانهم الذی بنوا همیشه آن بناى ایشان که ورداشتند، ریبة فی قلوبهم در دلهاى ایشان نفاقى و شکى بود، إلا أن تقطع قلوبهم مگر آن که دلهاى ایشان ریزه ریزه کند، و الله علیم حکیم. () و خداى دانایى است راست دانش راست کار، النوبة الثانیة: قوله تعالی: و السابقون الأولون من ...

۱۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و السابقون الأولون... ...

۱۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: إن الله اشتری‌ من ...

۱۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: إن الله اشتری‌ من ...

۱۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: إن الله اشتری‌ من ...

۱۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا ای ...

۱۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا ...

۱۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا ...

sunny dark_mode