گنجور

 
رشیدالدین میبدی
 

۱ - النوبة الاولی

۱ - النوبة الثانیة

۱ - النوبة الثالثة

۲ - النوبة الاولی

۲ - النوبة الثانیة

۲ - النوبة الثالثة

۳ - النوبة الاولی

۳ - النوبة الثانیة

۳ - النوبة الثالثة

۴ - النوبة الاولی

۴ - النوبة الثانیة

۴ - النوبة الثالثة

۵ - النوبة الاولی

۵ - النوبة الثانیة

۵ - النوبة الثالثة

۶ - النوبة الاولی

۶ - النوبة الثانیة

۶ - النوبة الثالثة

۷ - النوبة الاولی

۷ - النوبة الثانیة

۷ - النوبة الثالثة

۸ - النوبة الاولی

۸ - النوبة الثانیة

۸ - النوبة الثالثة

۹ - النوبة الاولی

۹ - النوبة الثانیة

۹ - النوبة الثالثة

۱۰ - النوبة الاولی‌

۱۰ - النوبة الثانیة

۱۰ - النوبة الثالثة

۱۱ - النوبة الاولی

۱۱ - لا یَزالُ بُنْیانُهُمُ الَّذِی بَنَوْا همیشه آن بنای ایشان که ورداشتند، رِیبَةً فِی قُلُوبِهِمْ در دلهای ایشان نفاقی و شکی بود، إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ مگر آن که دلهای ایشان ریزه ریزه کند، وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ. () و خدای دانایی است راست دانش راست کار، النوبة الثانیة

۱۱ - النوبة الثالثة

۱۲ - النوبة الاولی

۱۲ - النوبة الثانیة

۱۲ - النوبة الثالثة

۱۳ - النوبة الاولی

۱۳ - النوبة الثانیة

۱۳ - النوبة الثالثة