گنجور

 
مسعود سعد سلمان

چون ابر مکن دیده را نگارا

بر روی خود از اشک همچو ژاله

لاله ست رخ تو و زیانش دارد

گردد تبه از ژاله برگ لاله

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode