گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای بت زیبا کافر دلی و کافر دین

کفر و ایمان شده از زلف و رخت هر دو یقین

اگر آن ظلمت کاندر دل پر ظلمت توست

روز را بودی تاریک شدی روی زمین

وگر آن نور که بر دو رخ نورانی توست

در دلت بودی جای تو بدی خلد برین

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode