گنجور

 
مسعود سعد سلمان

روزی که چو باد پیش من برگذری

دردسر و رنج دل و خون جگری

وآن شب که چو مه به روی من در نگری

نور جگر و قوت دل و تاج سری

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode