گنجور

 
خیام

* بر کوزه‌گری پریر کردم گذری،

از خاک همی‌نمود هر دَم هنری؛

من دیدم اگر ندید هر بی‌بصری،

خاک پدرم در کف هر کوزه‌گری.

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode