گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای غم سختی تو ای دل از غم نرمی

ای دم سردی تو ای دل از دم گرمی

ای عشق خمش باش که بس بی شرمی

ای هجر برو که سخت بی آزرمی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode