گنجور

 
مسعود سعد سلمان

صالح تر و خشک شد ز تو دیده و لب

چه بد روزم چه شور بختم یارب

با درد هزار بار کوشم همه شب

تو مردی و من بزیستم اینت عجب

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode