گنجور

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

فرخیان در ‫۵ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۰۱ نوشته:

واژه ی "هم" در مصراع سوم باید به "همه" تصحیح بشه.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
آرش فضلی شمس آبادی در ‫۴ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۵۴ نوشته:

‎اعنات در علم بدیع آن است که شاعر یا دبیر در سخن خود رعایت چیزی را التزام کند که آن ضروری و واجب نباشد، مثل آوردن سه باره «چشم» در هر مصراع در همین رباعی و یا نمونه‌ی دیگری از سلمان ساوجی (کپی از گنجور):
‎چو چشمت هرگزم چشمی به چشمم در نمی‌آید
‎به چشمانت که چشمم را به جز چشمت نمی‌باید
‎چو چشمت چشم آن دارد که ریزد خون چشم من
‎اگر چشمت به چشمانم زند چشمی بیاساید
‎هر آن چشمی که می‌بیند به غیر چشم او چشمی
‎چو چشمش چشم تو بیند ز چشمش چشمه بگشاید
‎به سوی چشم من چشمی، بکن ای نور چشم منخ
‎که تا چشمم ز چشمانت به چشمانی بیاساید
‎به وعده چشم تو گفته: که چشمم را به چشم آرد
‎به چشمت هم شتابی کن که چشمم چشم می‌باید
چه دانی حال چشم من چو چشمت نیست در چشمم؟
‎که چشمم در غم چشمت چه خون از چشم پالاید
‎اگر چشمت به چشم آرد به چشم خویش سلمان را
‎خوشا چشمی که پیش چشم تو جانا به چشم آید
سلمان ساوجی

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
جعفر عسکری در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۳۹ نوشته:

سلام.
مصرع دوم و سوم اشکال وزنی دارند
شکل صحیح این رباعی:
چشمم چو به چشم خویش،چشم تو بدید
بی چشم تو،خواب چشمم از چشم رمید
ای چشم همه چشم به چشمت روشن!
چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید
از لطف آقای آرش فضلی هم تشکر میکنم که بسیار به جا و زیبا بیان کردند.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
جعفر عسکری در ‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۵۰ نوشته:

سلام.
در مورد نظر قبلی (بالایی) می توان با ساکن خواندن م کلمه ی چشم دوم،وزن رو درست دید.
به یک رباعی جالب دیگر برخوردم و با شما در لذتش،شریک می شم:
چشم تو که چشمش مرساد از چشمم
چشمیست که چشمه‌ها گشاد از چشمم
تا چشم تو شد چشم مرا چشم و چراغ
جز چشم تو چشم‌ها فتاد از چشمم
عمادالدین کرم

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.