گنجور

 
لبیبی

اندرین شهر بسی ناکس برخاسته اند

همه خر طبع و همه احمق و بی دانش و دند

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode