گنجور

 
کمال خجندی

ز شعر خویش جز وی و کلاهی

که هریک به قالبی و بی بهایند

بدان حضرت فرستادم به تحفه

اگر چه صدر عالی را نشاید

امیدم هست کز لطف تو هر دم

چو یابند التفاتی بر سر آیند

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode