گنجور

 
کمال خجندی

مرا یار از شکارستان مشگین

در آهو بره مشگین فرستاد

چو افتادند دور از لاله و گل

بصحرای عدمشان رخت افتاد

گر آهو برگان را کرد اجل صید

بقای آهوان چشم او باد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode