کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۳۹

مرا یار از شکارستان مشگین

در آهو بره مشگین فرستاد

چو افتادند دور از لاله و گل

بصحرای عدمشان رخت افتاد

گر آهو برگان را کرد اجل صید

بقای آهوان چشم او باد