گنجور

 
کمال خجندی
 

ما را شب فراق کجا خواب می برد

صد خواب را ز گریه ما آب می برد

داروی جان ما ز لبش ساز گو طبیب

زحمت چرا بشربت عناب میبرد

مخمور عشق را به جز آن لب علاج نیست

درد سر خماره می ناب میبرد

سر مینهد بصدق خم ابروی ترا

هر پارسا که سجده به محراب می برد

پیش رخ از رقیب بپوشان به ذقن

کر باغ میوه دزه به مهتاب می برد

گر آب دیده سوی نو آرد کمال را

خاشاک پیش گوهر سیراب می برد

تبریز اگر کند هوس او را ازین مقام

سیلاب اشک راست بر خاب می برد

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

قاسم در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۴ نوشته:

سلام چرا شعرهای فروغ رو پاک کردید؟؟؟؟

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.