گنجور

 
خالد نقشبندی

در وصف حضرت رضا (علیه السلام) هنگام زیارت: این بارگاه کیست که از عرش برتر است - وز نور گنبدش همه عالم منور است

هنگام دیدن کوه‌های مدینه منوره: عجایب نشاه ای زین دامن کهسار می‌آید - تو گویی با نسیم صبح بوی یار می‌آید

در مدح یکی از امیران: خواهم از نظم ده لیل و نهار - مدد مدحت شه گرچه نیاید به شمار

در وصف باغ باقله عبدالان: گوش باید کرد ازین سرگشته اندوهگین - شمه ای از صنعت خلاق گیتی آفرین

در مدح شاه عبدالله: دهید از من خبر آن شاه خوبان را به پنهانی - که عالم زنده شد بار دگر از ابر نیسانی