گنجور

 
خواجوی کرمانی
 

یا حادی‌النیاق قد ذبت فی‌الفراق

عرج علی اهیلی و اخبرهم اشتیاقی

بشنو نوای عشاق از پرده سپاهان

زانرو که در عراقست آن لعبت عراقی

یا مشرب المحیا قم واسقنا الحمیا

فالعیش قد تهیا والوصل فی‌التلاقی

بنشاند باد بستان مجلس بدل نشانی

برد آب آب و آتش ساقی بسیم ساقی

قد طاب وقت شربی یا من یروم قربی

فی‌الیل اذ تهیا مع منیتی اغتباقی

ساقی بده کزین می در بزم دردنوشان

گر باقیست جامی آنست عمر باقی

فی الراح ارتیاحی لا اسمع اللواحی

لکن مع الملاحی اشرب علی‌السواقی

من رند و می پرستم پندم مده که مستم

کز دست کس نگیرم جز می ز دست ساقی

یا منیة المتیم صل عاشقیک وارحم

فالقلب مستهام من شدة الفراقی

دور از رخت چو خواجو دورم ز صبر و طاقت

لیکن بطاق ابرو از دلبران تو طاقی

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

لقمان در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۲ نوشته:

سلام بر شما.
در بیت: "فی‌الیل اذ تهیا مع منیتی اغتباقی"
در کلمه "الیل" یک حرف «ل» قبل از لام اول جا افتاده
الفا اضافه فرمایید.
که مصرع چنین بشود:
فی‌اللیل اذ تهیا مع منیتی اغتباقی
با تشکر

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
لقمان در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۳ نوشته:

سلام بر شما.
در بیت: “فی‌الیل اذ تهیا مع منیتی اغتباقی”
در کلمه “الیل” یک حرف «ل» قبل از لام اول جا افتاده
لطفا اضافه فرمایید.
که مصرع چنین بشود:
فی‌اللیل اذ تهیا مع منیتی اغتباقی
با تشکر

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.