گنجور

 
خواجوی کرمانی
 

زهی طناب سراپردهٔ تو گیسوی حور

بزن سریر توجه ببارگاه سرور

کجا منزل کروبیان بری هودج

از این طوافگه اهرمن نکرده عبور

علم چگونه زنی بر فضای عالم قدس

اگر برون نبری رخت از اینسرای غرور

چو این سراچهٔ خاکی مقام عاریتیست

بعاریت نتوان گشت از این صفت مغرور

اگر بگلشن انظر الیک ره نبری

کجا بگوش تو آید صفیر طایر طور

ببین که تخت سلیمان چگونه شد بر باد

اگر چه بود بفرمان او وحوش و طیور

ز مهره بازی اختر کجا شود ایمن

کسی که روی نهد پیش رای او جیپور

کمان حرص مکن زه که شهسوار اجل

به نوک تیر برد چین از ابروی فغفور

غلام همت صاحبدلان جانبازم

که در عطیه شکورند و در بلیه صبور

ز جام کبر و ریا مست کی شود خواجو

کسی که در کنف کبریا بود مستور

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

علی کلیبر در ‫۱۲ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۱۳:۲۵ نوشته:

زهی : از ادات تحسین
2- کروبیان : بهشتیان مقرب الهی
3- اینسرای: استعاره از این دنیای مادی
4-عاریت : چیزی که بگیرند و پس دهند
5- تلمیح است :اشاره به ماجرای حضرت موسی (ع) که در موضوع دیدن حق تعالی با چشم بوده. رجوع به فرهنگ اشارات وتلمیحات دکتر شمیسا
6- تلمیحاست : جوع به فرهنگ اشارات وتلمیحات دکتر شمیساشاره به داستان حضرت سلیمان

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
سید احمد مجاب در ‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۷ نوشته:

کجا (به)منزل کروبیان بری هودج

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.