گنجور

 
خاقانی

چه آتش و چه خیانت از روی صفات

خائن رهد از آتش دوزخ هیهات

یک شعله از آتش و زمینی خرمن

یک ذره خیانت و جهانی درکات

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode