گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل
 

مرا گفتند مولانا چنین گفت

که جزو شعر خادم دید در پیش

چرا گندم همی بخشد فلانی

که نتواند شکستن نانک خویش

اگر ممدوح دیگر چون تو باشد

مرا باید که باشد لوت ازین بیش

به استظهار این دست و مروّت

نشاید خویشتن را کرد درویش