گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل
 

اگر دلدار من روزی، نقاب از رخ بر اندازد

بسا عاشق مه درپایش، بدست خود سر اندازد

بجانم در زند آتش ، چو زلفش عنبر افشاند

دلم را آب گرداند، چو لعلش شکّر اندازد

هزاران گردن افرازان سر برکرده از هر سوی

که تا او از سر صیدی، کمندی اندر اندازد

بدان تا عاشقانرا باد در دل کم جهد باری

برو ز باد هر ساعت، گره بر عنبر اندازد

کند مستی دلم زان می ز خونی کو همی ریزد

کنم نقل لب و دندان، ز سنگی کو در اندازد

زمستان راست اندازی، ندارد چشم کس هرگز

مگر چشمش که چون شد مست ناوک بهتر اندازد

چو اندازد بمن تیری کنم در سینه پنهانش

بدان تا از پی آن تیر تیری دیگر اندازد

کسی کز سوز عشق او، چو آتش یافت دل گرمی

بوجد اندر سر افشاند، برقص اندر زر اندازد

کند در دیدۀ عبهر تجلّی مردم دیده

گر او از گوشۀ چشمی، نظر بر عبهر اندازد

اگر چه نیست دریای غمش را هیچ پایانی

مبادا آنکه او ما را ، ازین دریا براندازد

حاشیه‌ها

تا به حال ۵ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

منصور در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۱۸ نوشته:

مصرع دوم بیت اول احتمالا به جای "مه"، "که" باید باشد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
منصور در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۲۱ نوشته:

مصرع اول بیت چهارم میتونه اینجوری باشه شاید
بدان تا عاشقان را با دلِ کم‌جهد باری

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
منصور در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۲۳ نوشته:

مصرع دوم بیت چهارم میتونه اینجوری باشه
بر او از باد هر ساعت....

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
عین. ح در ‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۴۴ نوشته:

بیت چهارم: به روزِ باد هر ساعت
بیت ششم: زِ مَستان راست‌اندازی

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
عین. ح در ‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۴۶ نوشته:

با احترام، نکاتی که آقای منصور در مورد بیت چهارم نوشته‌اند، درست نیستند.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.