گنجور

 
جامی

هستم ز علایق جهان آزاده

دارم همه اسباب طرب آماده

اشعار ندیم و کسب دانش معشوق

دفتر دف و کلک نی سیاهی باده

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode