گنجور

 
اهلی شیرازی

ای از غم دهر همچو سرو آزاده

کم چون تو پسر مادر گیتی زاده

در دست بتان ز بهر پای اندازت

نرگس صفتست شش قماش آماده

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode