گنجور

 
جامی

جامی عمری به خلق عالم پیوست

زان شیوه نیامدش بجز باد به دست

فارغ ز همه کنون به کنجی بنشست

از دوستی و دشمنی خلق برست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode