گنجور

 
جامی

پیری دیدم ز نقش هستی ساده

قفل همه مشکلات را بگشاده

گفتم که اراده چیست ای آزاده

فرمود که ترک ما علیه العاده

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode