جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۵۳

هستم ز علایق جهان آزاده

دارم همه اسباب طرب آماده

اشعار ندیم و کسب دانش معشوق

دفتر دف و کلک نی سیاهی باده