گنجور

 
جامی

این شکل مدور که نه پایی نه سری

مانع بود از گزند هر کینه وری

گویا که دعای خلق گرد آمده است

وز سهم حوادث شده شه را سپری

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode