گنجور

 
جامی

رفتی سوی گشت و نامدی چونست این

یک هفته گذشت و نامدی چونست این

گفتی که چو هفته ای شود باز آیم

شد هفت تو هشت و نامدی چونست این

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode