گنجور

 
جامی

دلا چو روی در ارباب معنی آوردی

مبر به کار قوانین شعر و انشا را

که سجع و قافیه گرچه لطیف و موزونند

دو پرده اند جمال عروس معنا را

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode