گنجور

 
جامی

شمارهٔ ۱ - نعت رسول خداست صل و سلم علیه: ماه معین چیست خاک پای محمد

شمارهٔ ۲ - کرده در اینجا بیان معرفت صوفیان: صبحدم باده شبانه زدیم

شمارهٔ ۳ - در لباس مجاز گفته شده است: ای به روی تو چشم جان روشن

شمارهٔ ۴ - این نیز طریقه مجاز است: ای روی تو ماه عالم آرای

sunny dark_mode