گنجور

 
جامی
 

شمارهٔ ۱ - منظوم شد این وقت توجه به مدینه: محمل رحلت ببند ای ساربان کز شوق یار

شمارهٔ ۲ - در مرثیه حضرت مخدوم مکرم: صاحبدلان که پیشتر از مرگ مرده اند

شمارهٔ ۳ - در مرثیه برادر است این: تا کی زمانه داغ غمم بر جگر نهاد

شمارهٔ ۴ - واقع شده در مرثیه فرزند است: این کهن باغ که گل پهلوی خار است در او