گنجور

 
جامی
 

زان سخن گوش کن جواب دگر

که جز این نیست عین فعل و اثر

بلکه چون از تکرر اعمال

اثری ماند در دل عمال

روز محشر به قدرت قادر

در لباس صور شود ظاهر

نیست صورت بعینها معنی

ره ز صورت بسی ست تا معنی

آن به این منقلب نگردد لیک

کسوتی باشدش مناسب و نیک

ملک خواب را نگر که چه سان

کند اظهار در خیال کسان

بهر هر معنیی ز جنس صور

کسوتی بس مناسب و در خور

چون شوی حرص و آز را مقهور

موش بینی رفیق خود یا مور

چون شود فرج و بطن را مغلوب

از خر و گاو بر تو آید کوب

دید در خواب صاحب خردی

که فم و فرج خلق مهر زدی

خواب خود را به ابن سیرین گفت

ابن سیرین جواب شیرین گفت

گفت ماه صیام قبل الفجر

گفته ای فجر را اذان پی اجر

بانگ بی وقت تو ز اکل و جماع

گشته اهل محله را مناع

از تو آن منع چون مقرر شد

در خیالت چنین مصور شد

همچنین هر صفت ز نقص و کمال

که شود در تو راسخ از افعال

رو نماید به قدرت خالق

در قیامت به صورت لایق

معنی عارضی بود اینجا

صورتی جوهری شود فردا

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.