گنجور

 
ایرج میرزا

گویی که تو رُسوایی من با تو نیامیزم

رسوا تو مرا کردی نزد همه مرد و زن

خواهم که رُخَت بینم بی‌واسطهٔ عینک

خواهم که بَرَت گیرم بی‌حایل پیراهن

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode