گنجور

منابع » همراهان گنجور

دیوان شمس مغربی به همت چند تن از همراهان گنجور که نخواسته‌اند نامشان عنوان شود به گنجور اضافه شده است.