گنجور

 
حزین لاهیجی

بس بوالعجب است زیر این چرخ اثیر

عبرتکده ای ست در نظر، عالم پیر

جان گشته به قید تن گرفتار، حزین

سیمرغ به دام عنکبوت است اسیر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode