گنجور

 
حزین لاهیجی
 

با داغ تو سال و ماه بردیم به سر

چون شمع به اشک و آه بردیم به سر

چون آینه از پرتو حیرانیها

با یار، به یک نگاه بردیم به سر