گنجور

 
حزین لاهیجی

آمال کوته است ز دنیا بریده را

کی می رسد کفد، غزال رمیده را؟

در رهگذار سیل، بود استوار کوه

وحشت حریف نیست، من آرمیده را

گوش گران، علاج لب یاوه گو کند

این پنبه در خور است دهان دریده را

 
sunny dark_mode