گنجور

 
حزین لاهیجی

خزان چه می برد از نوبهار رنگینم؟

گل همیشه بهار است، داغ دیرینم

فتاده است به بی نسبتان مدار مرا

فلک چو مصرع برجسته، کرده تضمینم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode