گنجور

 
حزین لاهیجی

همدم سنجیده گفتاران، لب پیمانه است

آشنا رویی که دیدم، معنی بیگانه است

رَه غلط افتاده مجنون بیابان گرد را

منزل آرام، صحرای دل دیوانه است

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode