گنجور

 
حزین لاهیجی

آب حیات در رقم مشک فام ماست

از خضر خامه، زندهٔ جاوید نام ماست

با لذت است کام جگرهای سوخته

از شور عشق تا نمکی درکلام ماست

هر نقطهای چو خال لب یار، مشکبوست

این نافه ز آهوی قلم خوش خرام ماست

از باده کهن سخن تازه خوشتر است

پیمانه لفظ و معنی رنگین مدام ماست

تا پیر جام جرعه به ما می دهد حزین

سرجوش فیض بادهٔ معنی به جام ماست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode