گنجور

حاشیه‌های هوشنگ همداني

هوشنگ همداني

هوشنگ همداني كارشناس ارشد حقوق جزا ، 


هوشنگ همدانی در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۱۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶:

به نظر من بیت آخر اگر؛ 

کیست حافظ تا که نوشد باده با آواز رود

مفهوم شعر را بهتر میشه فهمید

 

هوشنگ همدانی در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۰۰ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۵:

منظور از بیت دامن زپای برگیر ای خوب روی خوش رو /تا دامنت نگیرد دست خدای خوانان این است که ای زیبا روی خوش خرام بنشین (دامن ز پای گرفتن کنایه از درآوردن لباس بیرون رفتن است) و در انظار مخرام(منظور ازخوش رو خوش رونده است نه خوش چهره) تا آه کسانی که با دیدن تو دل از کف میدهند و شکایت تو را نزد خدا میبرند دامنت را نگیرد

 

هوشنگ همدانی در ‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۳۴ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۲۸۳:

منظور شاهر از آبی در بیت - بدان ماند که در آبان نشیند ژاله بر آبی- میوه به است که زرد رنگ و در ماه آبان فصل برداشت آن است

 

هوشنگ همدانی در ‫۷ سال و ۱۲ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۱۹ دربارهٔ منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۱ - در مدح علی‌بن محمد:

همانگونه که اشعار مذکور دلالت می نماید ، منوچهری به زیبایی اوضاع ملک را ابتدا به شبی تاریک تشبیه می نماید وسپس با تشبیه تغییر اوضاع به تغییر آب و هوا از بارش باران رعدو برق و سپس آرامش وطلوع صبح وروشنایی از دل چنین شب سهمگینی اشاره نموده وسپس در وصف علی ابن محمد به زیبایی اشعاری را می سراید بدین مفهوم که درآن اوضاع نابسامان حضور و وجود او موجد امید است

 

هوشنگ همدانی در ‫۸ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۵ دی ۱۳۹۳، ساعت ۰۲:۱۶ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۵۶ - نکوهش بی‌خبران:

به نظرم مصرع اول بیت اول دارای ایراد است زیرا "همای دید سوی " ناموزون وبی معنی است ولیکن تا کنون جستجوی اینجانب برای یافتن مصرع صحیح بی نتیجه بوده است از سروران عزیز استدعا دارم در صورت اطلاع از مصرع صحیح , آنرا اصلاح فرمایند

 

هوشنگ همدانی در ‫۸ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۵ دی ۱۳۹۳، ساعت ۰۱:۵۸ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۴۹ - نامه به نوشیروان:

عذر خواهی میکنم ضمن پوزش ازغلط املایی شهنه به جای شحنه یاد اوری میکنم صحیح این مصراع به جای قاضی و مفتی شحنه و قاضی است

 

هوشنگ همدانی در ‫۸ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۵ دی ۱۳۹۳، ساعت ۰۱:۵۳ دربارهٔ پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۴۹ - نامه به نوشیروان:

در بیت نهم اضافه کردن ویرگول در مصرع اول صحیح نیست زیرااولا وزن شعر ایجاب میکند که این مصرع بدون مکث خوانده شود ثانیا هر دو صفت بعد از ویرگول به شهنه وقاضی بر میگرددکه در مصرع اول قید شده نه به مصرع دوم