گنجور

حاشیه‌های امير كرمی

 

امير كرمی


امیر کرمی در ‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۶ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۶ دربارهٔ فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۱:

درود

بیت ششم : عارف ز روی خوب به بیند خدای را /  با چشم ( عبرتش) چو نظر در جبال کرد

بیت نهم : واعظ (چو) گفت دیدن خوبان حلال نیست /  گفتم ترا حرام، مرا حق حلال کرد

بیت دهم : آفت دلست - آن ساده لوح

بیت چهاردهم : از پا فکند

بیت آخر: بسیار سروری

 

امیر کرمی در ‫۴ ماه قبل، جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۴۶ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۲:

درود

مصرع اول بیت چهارم دل ما گر نه دشت جلوه ی اوست

مصرع دوم بیت ششم گل رویت چراغ محفل کیست ، صحیح می باشد

 

امیر کرمی در ‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۴۹ دربارهٔ ملک‌الشعرای بهار » قطعات » شمارهٔ ۱۸۶ - در جستجوی جوانی:

درود

 وزن این قطعه فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) می باشد

 

امیر کرمی در ‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۱۳ دربارهٔ ملک‌الشعرای بهار » قطعات » شمارهٔ ۶۰ - بد مکن:

درود

وزن این ابیات مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) می باشد

 

امیر کرمی در ‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۲۷ دربارهٔ قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶۳ - در مدح شجاع‌السلطنه حسنعلی میرزا گوید:

درود 

بیت ششم تصحیح شود

بهر ناو‌رد فرامرز خریف، اینک سپهر     از کمان بهمنی تیر و سنان می‌آورد

 

امیر کرمی در ‫۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۷ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۵۵ - وقتی او را از رفتن به خراسان منع می‌کردند مشتاقانه این قصیدهٔ را سرود:

درود
بیت بیست و دوم مصرع نخست (گر چو خرگوش کنم پیروی شیر ، چه سود) درست می باشد.

 

امیر کرمی در ‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۳۴ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۷۶ - در شکایت و عزلت و حبس و تخلص به نعت پیغمبر اکرم:

درود
در بیت دهم : آتشین آب از خوی خونین برانم تا به کعب
کاسیا سنگی است بر پای زمین پیمان من
پای زمین پیمای درست می باشد

 

امیر کرمی در ‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۴ دربارهٔ کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۶۱:

درود
مصرع آخر کلمه " هجرش" صحیح می باشد

در مصرع اول بیت هفتم هم کلمه ی آیت صحیح می باشد
در مصرع اول بیت چهارم هم قطره ای صحیح است
و در مصرع اول بیت سوم هم ای گل ریحان تو،سنبل بستان فروز
مصرع اول بیت دوم نسخه ی متفاوت به جای واژه زلف از واژه روی به کار برده است