گنجور

حاشیه‌گذاری‌های صالح یزدی

صالح یزدی


صالح یزدی در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۲۷ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۰۴:

با عربی دست‌وپاشکسته‌یی که من می‌دانم، «الست منکم ببعید؟» در مصرع اول یعنی «آیا من از شما دور نیستم؟» که نقض مراد شاعر است. ضمن این که بر خلاف تضمین‌های «ان عذابی لشدید» و «یحیی و یمیت» این جمله قرآنی نیست.
کاملا ذوقی، تصور می‌کنم مصرع اول چنین بوده، چون هم با مضمون شعر سازگار است و هم از قرآن در آن نقل شده:

یک نیم رخت «اقرب من حبل ورید»
یک نیم دگر «ان عذابی لشدید»
بر گرد لب‌ت نوشته «یحیی و یمیت»
من مات من العشق فقد مات شهید

 

صالح یزدی در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۱۵ در پاسخ به محسن دربارهٔ عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲:

به نظر من فرمایش شما کاملا صحیح است و شاید بیت اصلی چنین بوده:

هست دل عاشقم منتظر یک نظر
تا که برآید ز دوست حاجت پنهان من

 

صالح یزدی در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۴۷ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » حکمت شمارهٔ ۳۰:

اینهمه بی‌اعتنایی سایت گنجور به حاشیه‌های خوانندگانش جالب است.
یعنی واقعا درک و تایید تفاوت فعل‌های می‌رانم و بمیرانم این‌قدر سخت است یا این که اصلا نوشته‌های ما مطالعه نمی‌شود؟

 

صالح یزدی در ‫۵ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۶ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » چهار خطابه » خطابهٔ چهارم:

مصرع دوم بیت 32 «دور فتادیم ز درگاه تو» صحیح است

 

صالح یزدی در ‫۵ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۵ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » چهار خطابه » خطابهٔ دوم:

مصرع اول بیت 3 را چگونه باید خواند؟ وزنش درست است؟ «ترکی شد رسم به عهد تتر»

 

صالح یزدی در ‫۵ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۲ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » چهار خطابه » خطابهٔ دوم:

مصرع دوم بیت 29 نیز از «ک زگهر فَرّخ ساسان بدند» باید به «کز گهر فَرّخ ساسان بدند» اصلاح شود

 

صالح یزدی در ‫۵ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۷ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » چهار خطابه » خطابهٔ دوم:

بیت 5 خطابه‌ی 2 «جز ملک زندکه خون کیان» باید به «جز ملک زند، که خون کیان» اصلاح شود

 

صالح یزدی در ‫۵ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۲ دربارهٔ ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » چهار خطابه » خطابهٔ دوم:

علیرضا در مورد مصرع اول بیت 23 کاملا درست نوشته. چرا اصلاح نمی‌کنید؟

 

صالح یزدی در ‫۷ سال و ۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۳۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲:

معنی اصطلاح «زیر و زار» در بیت «می‌زنی تو زخمه و برمی‌رود تا به گردون زیر و زارم روز و شب» چیست؟ مثلاً به معنی صدای ناله است؟ در این صورت این ترکیب از کجا آمده است؟

 

sunny dark_mode