گنجور

حاشیه‌های محسن

محسن


محسن در ‫۱۰ ماه قبل، پنجشنبه ۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۰۸:۵۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۳:

این غزل را استاد مهدی نوریان شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱۰ ماه قبل، پنجشنبه ۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۰۸:۵۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲:

استاد مهدی نوریان این غزل را شرح کرده‌اند

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال قبل، دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۳۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۱:

این غزل را استاد مهدی نوریان خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال قبل، سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۳۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰:

این غزل را استاد مهدی نوریان خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال قبل، سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۳۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰:

این غزل را استاد مهدی نوریان خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۵۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۵:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۵۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۴:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۵:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۳:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۸:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۹:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۲۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۰:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۲۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۲:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

shaareh.ir/darsgoftarhafez14

 

محسن در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۲۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۱:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه‌شنبه ۷ دی ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۰۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۷:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

shaareh.ir/darsgoftarhafez11

 

محسن در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه‌شنبه ۷ دی ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۵۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۹:

این غزل را استاد مهدی نوریان خوب شرح کرده‌اند:

shaareh.ir/darsgoftarhafez12

 

محسن در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۵۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۶:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۲۰ در پاسخ به nabavar دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۹:

سپاسگزارِ توجهِ شما :)

 

۱
۲
۳