گنجور

حاشیه‌های محسن

محسن


محسن در ‫۵ ماه قبل، شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۲۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۰:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

shaareh.ir/darsgoftarhafez13

 

محسن در ‫۵ ماه قبل، شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۲۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۲:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

shaareh.ir/darsgoftarhafez14

 

محسن در ‫۵ ماه قبل، شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۲۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۱:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

shaareh.ir/darsgoftarhafez15

 

محسن در ‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۰۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۷:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

shaareh.ir/darsgoftarhafez11

 

محسن در ‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۵۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۹:

این غزل را استاد مهدی نوریان خوب شرح کرده‌اند:

shaareh.ir/darsgoftarhafez12

 

محسن در ‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۵۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۶:

استاد مهدی نوریان این غزل را خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۲۰ در پاسخ به nabavar دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۹:

سپاسگزارِ توجهِ شما :)

 

محسن در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۲۰ در پاسخ به احمد ترکمان دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۹:

سپاسگزارِ توجهِ شما :)

 

محسن در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۱۷ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۷۳:

استاد مهدی نوریان این غزل را می‌خوانند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۱۶ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۷۲:

استاد مهدی نوریان این غزل را می‌خوانند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۱۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۷:

این غزل را استاد مهدی نوریان خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۱۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۸:

این غزل را استاد مهدی نوریان خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۰۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴:

این غزل را استاد مهدی نوریان خوب شرح کرده‌اند:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

محسن در ‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۵:۰۱ در پاسخ به آرزو دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۹:

مَهِ ده چهار یعنی ماهِ شبِ چهارده، بدر

 

محسن در ‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۰۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۱:

این غزل را استاد مهدی نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:

https://shaareh.ir/darsgoftarhafez5/

 

محسن در ‫۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۹:

این غزل را استاد مهدی نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:

https://shaareh.ir/darsgoftarhafez4/

 

محسن در ‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۵:۲۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۳:

این غزل را استاد مهدی نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:

https://shaareh.ir/jamejahannama12/

 

محسن در ‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۵۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۹:

این غزل را استاد مهدی نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:

https://shaareh.ir/jamejahannama11/

 

محسن در ‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۵۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱:

این غزل را استاد مهدی نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:

https://shaareh.ir/jamejahannama12/

 

محسن در ‫۱ سال قبل، شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۰۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۲:

این غزل را استاد مهدی نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:

https://shaareh.ir/darsgoftarhafez2/

 

۱
۲