گنجور

حاشیه‌های محسن

 

محسن


محسن در ‫۷ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۳ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۰:

این غزل را استاد مهدیِ نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:

https://shaareh.ir/jamejahannama10/

 

محسن در ‫۱۲ روز قبل، جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۰۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۴:

این غزل را استاد مهدیِ نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:

https://shaareh.ir/darsgoftarhafez1/

 

محسن در ‫۲۰ روز قبل، چهار شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۳:

این غزل را استاد مهدی نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:

https://shaareh.ir/jamejahannama9/

 

محسن در ‫۲۵ روز قبل، شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۵۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۴:

استاد مهدی نوریان این غزل را خیلی خوب شرح کرده‌اند:

https://shaareh.ir/jamejahannama7/

 

محسن در ‫۲۵ روز قبل، شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۵۳ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۰:

این غزل را استاد مهدی نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:

https://shaareh.ir/jamejahannama8/

 

محسن در ‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۴۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶:

این غزل را استاد مهدی نوریان خوب شرح کرده‌اند:
https://shaareh.ir/jamejahannama6/

 

محسن در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۵۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۷:

این غزل را استاد مهدی نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:
https://shaareh.ir/jamejahannama5/

 

محسن در ‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۲۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۰:

این غزل را استاد مهدی نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:
https://shaareh.ir/jamejahannama4/

 

محسن در ‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۰:

این غزل را استاد مهدی نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:
https://shaareh.ir/jamejahannama3/

 

محسن در ‫۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۲۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴:

این غزل را استاد مهدی نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:
https://shaareh.ir/jamejahannama2/

 

محسن در ‫۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۱۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۲:

این غزل را استاد مهدی نوریان خیلی خوب شرح کرده‌اند:
https://shaareh.ir/jamejahannama1/
https://shaareh.ir/jamejahannama1-2/

 

محسن در ‫۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۳۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷:

در برخی نسخه‌های خطی آمده: دلا بساز...
به‌گمانِ من همین زیباتر و حافظانه‌تر است.
ای دل، آهنگی بساز و نغمۀ سوزناک را بیاغاز؛ که سوزی که آهنگِ تو هست، بسیار مؤثر است...

 

محسن در ‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۰۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۴:

در شاهنامۀ تصحیحِ استاد خالقیِ مطلق، این بخش آمده. بنابراین، به احتمال زیاد سرودۀ خود فردوسی است.